De biodiversiteit - alles wat leeft, groeit en bloeit - in Nederland loopt achteruit. Er leven steeds minder vogels, insecten, planten en zoogdieren in onze steden en ons platteland.

Om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen hebben Grontmij en ECNC de Biodiversiteitsmeter ontwikkeld. De biodiversiteitsmeter toont de stand van de biodiversiteit in een wijk of gebied en stimuleert gezamenlijke acties om de biodiversiteit te verhogen. Bewoners, scholen, bedrijven en natuurwerkgroepen werken samen aan meer natuur op een plek. Goed voor de biodiversiteit én goed voor de sociale cohesie.

Een biodiversiteitsmeter kan worden georganiseerd door bijvoorbeeld een bewonersgroep, een bedrijf of een gemeente. Hij kan worden neergezet in een wijk in het dorp of de stad, maar ook in het buitengebied bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of in het agrarisch gebied.

Wilt u ook een Biodiversiteitsmeter? Neem dan contact met ons op of bekijk onze folder.